20. mai er Bienes dag

En tredjedel av all mat som produseres her i verden er avhengig av pollinering. Da sier det seg selv at bier og andre pollinerende insekter faktisk er livsviktige for oss mennesker. Derfor ble det i 2017 enstemmig vedtatt av FN at det skulle opprettes en egen verdensdag for biene – for å sette fokus på viktigheten av å ta vare på biene og leveområdene deres.

Hvorfor er biene så viktige?

Dersom biene blir utryddet,
vil vi mennesker kun ha 4 år igjen å leve.

Albert Einstein

Det høres kanskje drastisk ut.

Men det er faktum at omkring 90 prosent av alle ville planter, og 75 prosent av alle verdens avlinger er helt avhengig av pollinerende insekter. Ifølge Greenpeace står biene for 80 prosent av all pollinering i verden. En enkelt koloni av bier kan faktisk pollinere rundt 300 millioner blomster – på 1 dag!

Det er de ville biene som er truet av utrydning. Det totale antallet bier i verden går stadig ned, først og fremst på grunn av menneskelige aktiviteter som intensivt landbruk, mer utbredt bruk av sprøytemidler og i tillegg økende grad av andre typer for luftforurensning.

Derfor er det så viktig at Bienes dag blir markert over hele verden, sånn at flere mennesker blir klar over hvilke farer biene står overfor.

Noen fakta om bier:

I Norge er det registrert 208 ulike arter av bier.

Honningbien er nok den som er mest kjent. Det er denne biearten birøkterne holder som husdyr for å kunne tilby oss honning.

De andre 207 artene er villbier. 35 av disse er humler (– ja, humlen er faktisk en BIE).

Biene er nødvendige bidragsytere for å ta vare på den økologiske balansen og det biologiske mangfoldet i naturen.

Den omfattende biedøden rundt omkring i verden er alvorlig, og det haster med å sette i gang konkrete tilbake som kan bremse den negative utviklingen for biene.

Hva kan DU gjøre for biene?

Det er ikke bare naturvernorganisasjoner, myndigheter og politikere som har mulighet til å hjelpe biene. DU som enkeltperson kan også bidra ved å gjøre helt enkle ting i nærmiljøet ditt – spesielt hvis du har en hage (eller en balkong). Her er noen tiltak som er lette å gjennomføre:

1 Plant bievennlige planter (både sommerblomster og stauder) som blomstrer på ulike tidspunkter i løpet av sesongen (da sikrer du at biene har konstant tilgang på nektar og pollen).

2 Sett ut en skål med vann til biene (gjerne med noen glass-klinkekuler i midten, sånn at biene har noe å lande på). Sørg for å fylle vannskålen jevnlig.

3 Åpne et biehotell i hagen eller på balkongen (kjøp eller bygg en biekasse/insekthotell, der biene kan bo).

4 Unngå bruk av ugressmidler og soppdrepende midler i hagen.

5 Ikke HELE gressplenen – la det være igjen et lite hjørne en stripe i ytterkanten, der kløver og løvetann får lov til å blomstre og bli til næringsrike måltider for biene.

Hvorfor ble nettopp 2. mai valgt til å være bienes dag?

Ingen spurte biene, men det var allikevel ganske enkelt for FN-delegatene å bli enige om hvilken dag det skulle bli.

20. mai er nemlig fødselsdagen til Anton Jansa (1734-1773) – en slovensk birøkter (og maler). Anton Jansa var en stor autoritet på bier og regnes som pioneren innen moderne birøkt.

Interessert i honning og andre bie-relaterte produkter?

Sjekk disse produktseriene hos Helseogkost.no:

HonningGutta

HonningLys

Bee’s Wrap

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait