22. mai – den internasjonale dagen for biologisk mangfold

Antallet arter som lever på kloden blir redusert i et høyt tempo – på tross av at det egentlig er bred enighet om at det er viktig å ivareta naturmangfoldet. Derfor har FN markert den internasjonale dagen for biologisk mangfold den 22. mai siden år 2000, for å øke forståelsen for hvor viktig en artsrik flora og fauna er for alle oss som lever her på jordkloden.

Naturmangfold, eller biologisk mangfold, er et begrep som omfatter alle variasjoner av livsformer på jorda. Dette inkluderer millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det samspillet de er en del av.

FN-konvensjonen om biologisk mangfold pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre en naturmangfoldet på kloden.

Hva kan DU gjøre?

Du kan også bidra helt konkret rett og slett ved å så frø eller kjøpe ferdige planter som biene og de andre pollinerende insektene liker. Du trenger ikke å ha en stor hage. Har du en liten balkong eller en terrasse, kan du ha planter der. Til og med en liten blomsterpotte i et åpent vindu kan utgjøre et verdifullt bidrag for insektene. Bier og andre insekter elsker blomster som er fulle av pollen og nektar.

Når du sår frø for å fremme det biologiske mangfoldet, belønnes du med vakre blomster og et summende insektliv.

Flere tilgjengelige insekter øker også sjansene for et rikere fugleliv i nærmiljøet ditt.

Fakta om FN-konvensjonen om biologisk mangfold

Konvensjonen om biologisk mangfold var en av tre viktige konvensjoner som ble vedtatt under miljø- og utviklingskonferansen i Rio de Janeiro i 1992. De to andre var FNs konvensjon mot ørkenspredning og den aller mest kjente av de tre: Klimakonvensjonen.

 

Konvensjonen om biologisk mangfold har tre hovedmål:

  1. Å bevare klodens biologiske mangfold
  2. Å fremme bærekraftig bruk av ressursene
  3. Å dele godene av genetiske ressurser rettferdig

Konvensjonen skal skape grobunn og stimulere til videre arbeid med bærekraftig utnyttelse av verdens ressurser. Dette innebærer mer enn bare å slutte å forurense. Det er minst like viktig å tenke langsiktig og bruke ressursene på en slik måte at de ikke ødelegges for kommende generasjoner.

Nesten alle land i verden har sluttet seg til konvensjonen om biologisk mangfold. Landene som har sluttet seg til konvensjonen forplikter seg til å jobbe med å innføre målene i egne lover og regler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait