Gjenbruk er miljøvern i praksis

Nettbutikken Helseogkost.no er veldig opptatt av gjenbruk av emballasje. Mesteparten av pappeskene vi bruker til å sende deg varer i, kommer fra forsendelser vi har mottatt fra leverandørene våre. Vi gjenbruker også papir- og annen type inneremballasje som benyttes for at varene vi sender ikke skal gå i stykker underveis.

Vi liker å si at «gjenbruk er miljøvern i praksis».

Et brukt produkt som blir til overs for er en person, kan være nettopp det en annen person trenger. Så hvorfor ikke gi det videre?

Et ødelagt produkt kan demonteres – og noen av delene kan kanskje brukes til noe. Hvis ikke produktet kan brukes, kan ofte materialene produktet er laget av, brukes til noe nytt. Dessuten: hvis materialene ikke lenger kan brukes til noe, kan produktet brennes i et anlegg som lagrer energi. Litt tristere er det dersom det kasserte produktet havner i en ovn som bare brenner opp ting uten å utnytte energien som skapes.

Men det er aller tristeste er hvis det kasserte produktet bare ender opp på søppelfyllinga i en usortert haug.

De aller fleste norske kommuner samler nå inn avfall med tanke på gjenvinning, og i mange av kommunene fungerer det også godt med kildesortering av avfall.

Det er bra for jordkloden å unngå rovdrift på naturressursene. Mange av produktene vi omgir oss med, kan gjenvinnes eller brukes om igjen. Da får de enda en bruksperiode istedenfor å bare bli til passivt søppel.

Som privatperson kan du enkelt bidra til miljøvern i praksis du også. Det er bare å tenke seg litt om før du velger å kaste noe neste gang.