Hva er omvendt osmose?

Omvendt osmose (engelsk: Reverse Osmosis, ofte forkortet til RO) er en mekanisk filtreringsteknikk for rensing av vann – helt uten bruk av skadelige kjemikalier.


Prinsippet bak omvendt osmose-metoden er egentlig ganske enkelt: Vannmolekylet er det aller minste molekylet i alle flytende stoffer.

Ved hjelp av trykket i vannledningen blir vannet presset mot en membran. Porene i denne membranen er nøyaktig tilpasset vannmolekylenes størrelse.

Det betyr at det er kun de bitte små vannmolekylene som trenger gjennom membranen. Det rensede vannet ledes til en egen vanntank.

Alle andre større molekyler som oppløste salter, tungmetaller, mikroplast, rester etter kjemiske sprøytemidler og andre miljøgifter, sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter) etc. holdes tilbake av membranen og blir skylt vekk videre ned i avløpet.

Omvendt osmose vannrensere har som oftest også partikkelfilter foran membranen (grovfilter) og kullfilter etter membranen (sluttfilter).

Omvendt osmose fjerner:

o Klor

o Tungmetaller

o Oppløste salter

o Mikroplast

o Rester etter sprøytemidler og andre miljøgifter

o Bakterier

o Virus

o Parasitter

Resultat:

o Friskt og godt, trygt vann

o Kortreist vann direkte fra din egen kran

o Renset vann gjør det lettere for hele familien å drikke mer vann

Sjekk utvalget av omvendt-osmose vannrensere i nettbutikken Helseogkost.no

Du kan også kontakte Friskt Vann – vannmannen vår direkte: Jan Rakke-Friberg – telefon 905 81 467

Se demontrasjonsvideo av vannrensing med omvendt osmose HER