Misfornøyd med drikkevannet?

Vannet i Norge skal egentlig være trygt å drikke rett fra springen. Men du drikker kanskje ikke så mye springvann? Har du kanskje begynt å kjøpe mer og mer flaskevann i det siste, fordi drikkevannet ditt ikke smaker så veldig godt?

Begge vannglassene på bildet inneholder «bare» vann. Det som står til venstre ser vel ikke akkurat så fristende ut? Det er fra en innsjø i Vestfold. Glasset som står til høyre er faktisk fra den samme innsjøen – men her er vannet blitt renset med en omvendt osmose vannrenser.

Har du kommunalt vann?

Flere steder i Norge har det vært tilfeller av bakterier i drikkevannet de siste årene. De kommunale vannverkene har nok rutinene sine i orden, men det har vært flere eksempler der drikkevannet er blitt forurenset et eller annet sted i rørsystemet. Mange steder samles vannet i usikrede bassenger (du husker vel Askøy-skandalen i 2019?), og en stor del av det offentlige vann- og avløpsnettet i Norge består av gamle rør som egentlig burde vært skiftet ut for lengst. Dette kan gi uønsket farge, lukt og smak på drikkevannet. Men vannledningen ligger som oftest i samme grøft som avløpsledningen, og dette medfører stor fare for forurensning ved ledningsbrudd eller ved reparasjoner. Når trykket i vannledningen faller, kan grøftevann – som kan være forurenset av kloakk – bli sugd inn i vannledningen. Dette kan resultere i bakterieforurenset drikkevann i springen hjemme hos deg.

Det usikrede høydebassenget på Askøy ble infisert med E.coli bakterier sommeren 2019.
Resulterte i flere dødsfall og mange sykehusinnleggelser.

Har du borevann eller brønnvann?

Selv om drikkevannet generelt er av god kvalitet, har vannforsyningen her i Norge en del spesielle utfordringer ved at vi har en spredd bosetting med mange små, ikke godkjenningspliktige vannverk og private brønner eller borevann.

Bor du i et landbruksområde, vet du at gårdene rundt omkring deg benytter kunstgjødsel og sprøytemidler. Restene av disse stoffene renner videre ned i elver, bekker og innsjøer – i tillegg til at de forurenser grunnvannet som du pumper opp til springen hjemme hos deg. Også avføring fra beitende dyr kan komme ned i grunnvannet og føre med seg blant annet E. coli bakterier som du pumper opp til springen hjemme hos deg.

Hvordan kan drikkevannet bli bedre?

Stadig flere velger å installere en vannrenser til drikkevannet i huset. Vi anbefaler først og fremst en omvendt osmose vannrenser.

Omvendt osmose (reverse osmosis – RO) fjerner:

o Klor

o Tungmetaller

o Oppløste salter

o Mikroplast

o Rester etter sprøytemidler og andre miljøgifter

o Bakterier

o Virus

o Parasitter

Resultat:

o Friskt og godt, trygt vann

o Kortreist vann direkte fra din egen kran

o Renset vann gjør det mye lettere for hele familien å drikke mer vann

Usikker på hva slags type vannrenser som passer best for deg?

Ta kontakt med Helse & Kost Avdeling FRISKT VANN – vannmannen vår:
Jan Rakke-Friberg på telefon 905 81 467