Hvorfor har vi en internasjonal dag for elektrisk avfall?

14. oktober er den internasjonale dagen for elektrisk avfall. Dagen skal minne oss om hva vi skal gjøre med elektronikken hvis vi ikke kan bruke den lenger. Det høres bedre ut på engelsk – med fire ord som alle starter på bokstaven R:

Reduce, Reuse, Repair, Recycle

Ifølge FN, vil hver og en av oss skape 7,6 kilo elektrisk avfall i år. Totalt blir det 57,4 millioner tonn avfall på verdensbasis. Bare litt over 17 prosent av all denne elektronikken, som blant annet inneholder gull og kobolt, blir samlet inn og resirkulert. Det betyr at mange verdifulle materialer går tapt. Nettopp derfor trenger vi en dag som denne.

Så hva kan du og jeg gjøre for å bidra mer?

Start med å gjøre ingenting. IKKE bytt ut mobiltelefonen, vannkokeren, kaffemaskinen, PC-en eller TV-en du har mot nyere modeller, hvis produktet du allerede har fortsatt virker. Hvis alle i Europa bruker mobilen sin ett år lenger (altså gjør ingenting), kan vi faktisk spare CO2-utslipp som tilsvarer det en million fossilbiler slipper ut årlig.

Hvis det ikke er mulig å bruke mobiltelefonen og den andre elektronikken lenger, kan du se på resten av de engelske r-ene: gjenbruke, reparere og resirkulere.

Når det å gjøre ingenting har en betydning – tenk på hva det å gjøre noe kan ha å si! ⠀

Gjenvinning er viktig

I Norge har vi et godt system for innsamling av kassert elektronikk – vi har produsentansvarsordning. I praksis betyr det at non-profit selskaper har det praktiske ansvaret for at elektronikken samles inn og gjenvinnes. Hele 81 prosent av all elektronikk som ble samlet inn i 2019 ble materialgjenvunnet av @renas.no, ERP Recycling, @norsirk, Cerva og Recipo.

Visste du at opp mot 99% av alle materialene i den kasserte elektronikken faktisk kan gjenvinnes?

Vi synes derfor at det er nyttig å ta en ekstra runde for å vurdere hva som skal gjøres med de elektriske dingsene våre – både de som fortsatt virker og de som ikke lenger kan brukes.