Stikkord: verdens vanndag

  • 22. mars er Verdens Vanndag

    22. mars er Verdens Vanndag

    Temaet for Verdens Vanndag 22. mars 2022: «Grunnvann – gjør det usynlige synlig» («Groundwater – making the invisible visible»). Grunnvann er det «usynlige» vannet som vi ofte ikke tenker over som vannkilde nettopp fordi vi ikke ser det. Faktum er at grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs. I store deler av verden er grunnvann den eneste…