Glutenintoleranse kort forklart

Glutenintoleranse (cøliaki) er en kronisk tarmsykdom, som forårsakes av gluten – en proteinforbindelse som finnes i hvete, bygg og rug. Når gluten kommer ned i tynntarmen, fører det til en skadelig immunreaksjon i slimhinnen hos en cøliaker, og tarmtottene skades.

Normale tarmtotter er dekket av mange høyt spesialiserte epitelceller, hvor det blant annet sitter forskjellige enzymer, som bidrar til at næringsstoffene i maten brytes ned. Når tarmtottene blir ødelagt, blir evnen til å absorbere næring redusert. Dermed kan det oppstå mangel på vitaminer og mineraler (spesielt jern og kalsium). Selv etter mange år med forskning, vet vi lite om årsaken til at noen mennesker ikke tåler gluten. I Norge antas det å være omkring 40.000 glutenintoleranse, selv om bare en brøkdel av disse har fått diagnosen cøliaki.

Grunnlaget for glutenintoleranse kan være tilstede allerede fra fødselen, men symptomene kommer først når spedbarnet får sin første glutenholdige mat. Har barnet cøliaki, vil tarmen alltid skades. Virkningen er derimot forskjellig. Noen barn blir hurtig og alvorlig syke, mens andre utvikler symptomer gradvis over måneder eller år. En del har få eller ingen åpenbare symptomer i barneårene, men utvikler tegn på glutenintoleranse først når de er voksne. Enkelte kan være nærmest symptomfrie hele livet selv om de har en skadet tarm.

Hos barn er typiske symptomer på cøliaki dårlig vektøkning, brekninger og diaré eller forstoppelse. Mange barn får også humørforandringer og blir grinete, lett irriterte og trøtte. Blodmangel og forsinket pubertet er vanlig hos tenåringer med ubehandlet cøliaki. Hos voksne er tegnene påfallende trøtthet, underernæring, vekttap, oppblåst mage, mye luftutvikling i tarmene, mange har leddsmerter og omtrent halvparten har diaré.

Diagnosen kan stilles ved å ta en liten prøve av tynntarmens slimhinne (tarmbiopsi). Prøven undersøkes i mikroskop for å se om flimmerhårene i tarmen mangler. I så fall er sannsynligheten for glutenintoleranse veldig stor.

Behandlingen av cøliaki betyr en livslang glutenfri diett, altså uten mat som inneholder hvete, bygg eller rug.

Når det gjelder havre, strides de lærde fortsatt. Havre inneholder fra naturens side ikke gluten – derfor vil de aller fleste med glutenintoleranse tåle havre – forutsatt at den kommer fra spesielle leverandører som garanterer at havreproduktene deres ikke er forurenset av andre kornslag.

Tarmtottene vokser vanligvis ganske raskt ut igjen når gluten fjernes fra kosten.

Så lenge dietten følges, vil det normalt ikke komme tilbakefall av sykdommen.

Veldig mange ferdigvareprodukter inneholder dessverre hvete, så det er viktig å lese ALLE varedeklarasjoner nøye. Det finnes heldigvis mange gode, glutenfrie produkter, både i helsekostbutikker og i dagligvarebutikker.

Alle som har fått diagnosen cøliaki har rett på grunnstønad som følge av fordyret kosthold og bør henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

Ønsker du enda mer informasjon om glutenintoleranse, kan du kontakte Norsk Cøliakiforening for råd og veiledning. Foreningen har lokallag i alle landets fylker, og arbeider med å gjøre situasjonen rundt cøliaki allment kjent.